Proč se to dělo?

„Všechno, co se nám v životě děje, má svůj důvod. Jen je někdy obtížné zjistit jaký.“

 Dokud jsme byli spolu a já byla ovládána energií strachu, nebyla jsem schopná pochopit, proč se to všechno děje ani že  mi to něco zrcadlí natož tak co. Teprve když mi zmizel ze  života a já postupně překonala jak svou bolest, tak i strach,  jsem byla schopná všechno opravdu konečně pochopit a vidět  reálně a především nezaujatě, bez bludů, které mi energie  strachu našeptávala.  

 Po Jeho odchodu se už totiž nebylo čeho bát. Celou dobu jsem se bála pouze toho, že Ho ztratím, že zůstanu  navždy sama a bez dětí. Dítě jsem měla, samota se mi začala  líbit, neboť mi poskytla množství času na seberozvoj,  vybudování svého podnikání, přátele, koníčky a všechno, co  jsem do té doby hodila za hlavu, neboť jen On byl středobodem mého vesmíru, Jemu jsem vše přizpůsobovala a  na nic jiného tak nebyl prostor ani chuť. Nežila jsem. Byla  jsem jakýmsi zautomatizovaným robotem, co přežívá a žije  jen z těch několika málo chvil s ním a když tady není, počítá hodiny, kdy se zase objeví nebo alespoň napíše. A najednou se mi to všechno zbortilo, to jediné, co jsem v životě měla,  zmizelo a najednou zbyla díra, kterou bylo potřeba něčím  zaplnit. A nejen to, viděla jsem i zbytek té díry, která tady  byla celou tu dobu, jen jsem ji nedokázala či nechtěla přes  Něho vidět a nyní se jen prohloubila. Najednou jsem viděla,  že nemám nejen partnera, ale ani žádné koníčky, přátele, se  kterými by se dalo něco podniknout, ani práci, která by mě bavila a uživila. Neměla jsem nic. Vše jsem podřídila Jemu. Ztratila jsem sebe samu. Zbývalo mi buďto se  unudit k smrti, nebo se poznat, zjistit, co mě baví, kdo jsem a  věnovat se tomu. Zkrátka začít žít. Nejdřív se však ještě bylo  potřeba vypořádat s tou bolestí, abych toto všechno uviděla a  změnila.  

Tak především jen díky té neustále se opakující nesnesitelné bolesti jsem se začala pídit po příčině a dostala  se k seberozvoji. Zjistila jsem, že to všechno je jen naše  vzájemné zrcadlo, které nám pomáhá odhalit naše skryté  bloky a bolesti, abychom si je mohli zpracovat a navždy se  jich tak zbavit, a to ne odsunutím do podvědomí, ale úplným  rozpuštěním. Tato zrcadla a situace se opakují a vyostřují tak  dlouho, dokud to ten dotyčný konečně nepochopí. Čím větší  bolest nám něco způsobuje, o to usilovněji se to snažíme  vyřešit, dokud po několika omylech konečně nenalezneme  řešení. 

Zkrátka se stejnými bloky a vzorci si k sobě přitahujeme neustále stejné lidi a situace, respektive čím dál horší, abychom je konečně viděli. To proto z jednoho tyrana jsem odešla k jinému. Oba mi ukazovali obrovský nedostatek mé sebelásky, sebeúcty i to, že vůbec netuším, kdo jsem, nejsem uvnitř v rovnováze, a tak se nezdravě citově připoutávám k druhému navíc s očekáváním, že on to něco změní, vyplní a udělá mě šťastnou a naplněnou. Jenomže to nikdo za nás nemůže. Jen my sami. Pokud to očekáváme od jiných, ničíme tím vztahy. Vyvíjíme nátlak, pocit spoutavnosti a časem toho dotyčného zahrnujeme výčitkami,neboť naše touhy nenaplnil. On ale ani nemohl. Může nám například dat lásku, ale pokud se nenachází v nás, k čemu to je? Uspokojuje nás taková láska? (Bez ohledu na to, že někdo nás může milovat nanejvýš tak, jak se milujeme my sami)

 Tou nejpodstatnější věcí je, že každý se rodí s energií strachu. Je to energie, která je opakem bezpodmínečné lásky.  Je to jako vetřelec v nás, hlas v hlavě, který nám nalhává  různé věci a my pak podléháme různým bludům. Tak  například vzniká žárlivost, manipulace, nátlak, smutek a  všechno negativní. Pokud myslíme na minulost nebo  budoucnost, ovládá nás. Stejně tak pokud máme nutkavou  potřebu něco udělat a nemůžeme se ovládnout. Pokud tuto energii ovládneme, dostaneme se do stavu bezpodmínečné lásky a blaženosti.

Nová rovnováha mi poskytla prostor objevit podstatu mé duše, vidět své poslání, dostat se do  stavu hojnosti ve všech úhlech pohledu. Vytvořila jsem si  šťastný, spokojený a naplněný život zcela nezávislým na  Něm či komukoli jiném. Už nehrozilo, že by byl jen můj partner a nic víc, byl by jen další součástí mého života bez jakékoliv  závislosti. Nehrozilo, že bych ho zahltila svou pozorností a  snahou získat si tu jeho. Zkrátka to byla perspektiva pro  zdravý svobodný vztah bez omezování. Tak by měl fungovat každý zdravý vztah.

Čím více se takto vyvíjíme, tím více se dostáváme do souladu s naší duší, ego se zmenšuje, srdce se více dostává do  stavu bezpodmínečné lásky. Tím vzniká prostor pro další “vlny” mající nám dát do pořádku, tedy do souladu s duší, život i v  jiných oblastech než v té, kde to bylo natolik palčivé, že jsme před to neviděli zbytek. Může dojít ke změně zaměstnání, bydlení,  zájmů a zkrátka všeho, co si bylo produktem energie strachu,  ale jelikož to tím pádem nebylo v souladu s duší, nečinilo nás  to šťastnými a ubíralo nám to energii a táhlo dolů, do  nízkých vibrací. K těmto změnám nás může přimět či  dokonce přinutit cokoliv. Někdy se může jednat o razantní  zásah typu výpověď, jindy jen pocítíme natolik velký odpor a  nesoulad, že se o změnu postaráme sami. Pokud budeme pak  vnímat nejrůznější znamení, i bez toho, aniž bychom svou  duši museli slyšet, pokud máte stejný problém jako já,  poznáme, co je tím správným a pravým pro nás. To nám pak  povrdí i příval energie a štěstí, který při vykonávání této  činnosti budeme cítit. Půjde nám to taktéž s lehkostí a jedná-li se o zaměstnání, bude nám to přinášet hojnost i materiální.

 Jestliže všechno selže, duše si poradí sama a přitáhne si do života i tehdy něco, co nám s tím pomůže. U  mě to byl nový partner a nové zaměstnání, kteří se postarali o  dovršení mých snah.  

Neříkám tím, že není potřeba na sobě pracovat a nechat vše na náhodě a zkrátka až se to spraví samo. Jen pokud něco  nejde, není potřeba se tím stresovat. Až přijde ten správný čas, změní se to a nebo si to duše nějak zařídí jinak. Ať už nalezením jiné, pro nás účinnější techniky, a nebo jiným nečekaným zásahem. Nic nejde uspěchat. Vše má svůj čas.  Jen čím poctivěji na sobě budeme pracovat, tím dříve budeme mít náš vysněný život. Vaše duše se pak bude cítit plně celistvou a blaženou.

 

Jak jsi na tom Ty? Stále zažíváš spoustu bolestivých či nepříjemných situací, zrcadel , a cítíš se nenaplněně, zabřednutá do stereotypu každodenních povinností bez vášně do života? Vyzkoušej mou mini výzvu a udělej první krůček ke změně, a nebo rovnou některý z mých online kurzů. Těším se na Tebe!